fbpx

Felhasználási feltételek

Az oldal általános használati feltételei InsideBrussels

Cikk 1 : Tárgy

Jelen ÁSZF vagy Általános Felhasználási Feltételek jogi keretet adnak az oldal szolgáltatásainak használatához. InsideBrussels (a továbbiakban: az oldal).

Az InsideBrussels.be társaság, a Felhasználó közötti szerződés létrejöttekor az oldalhoz való hozzáférést meg kell előznie a jelen ÁSZF elfogadásának. A platformhoz való hozzáférés a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

Cikk 2 : Jogi nyilatkozat

Oldal szerkesztése InsideBrussels által biztosított Pierre Halleux

A webhely házigazdája InsideBrussels  a GANDI cég

Cikk 3 : Hozzáférés az oldalhoz

Az oldal InsideBrussels ingyenes hozzáférést biztosít a Brüsszel témájához kapcsolódó cikkekhez.

:

Az oldalt bárhonnan ingyenesen elérheti bármely internet-hozzáféréssel rendelkező felhasználó. A szolgáltatások eléréséhez szükséges minden költség (számítógépes berendezés, Internet kapcsolat stb.) a felhasználót terheli.

A tagoknak szánt szolgáltatásokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.

Karbantartás vagy egyéb okok miatt az oldalhoz való hozzáférést a kiadó előzetes értesítés vagy indoklás nélkül megszakíthatja vagy felfüggesztheti.

Cikk 5 : Szellemi tulajdon

Védjegyek, logók és webhelytartalom InsideBrussels (grafikus illusztrációk, szövegek stb.) a Szellemi Tulajdon Kódex és a szerzői jog védelme alatt állnak.

A tartalom Felhasználó általi sokszorosításához és másolásához az oldal előzetes engedélye szükséges. Ebben az esetben tilos bármilyen kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás.

Cikk 6 : Felelősség

Bár az oldalon közzétett információk megbízhatónak minősülnek, az oldal fenntartja a jogot, hogy ne garantálja a források megbízhatóságát.

Az oldalon terjesztett információk InsideBrussels csak tájékoztató jellegűek, és nincs szerződéses értékük. A rendszeres frissítések ellenére az oldal nem vállal felelősséget a közzétételt követően megjelenő adminisztratív és jogi rendelkezések változásaiért. Ugyanez vonatkozik a platformon közölt információk felhasználására és értelmezésére is.

Az oldal elhárít minden felelősséget minden olyan vírusért, amely megfertőzheti a Felhasználó számítógépes berendezéseit az oldal használata vagy elérése után.

Az oldal nem vállal felelősséget vis maior vagy harmadik fél előre nem látható és leküzdhetetlen cselekménye esetén.

Az oldal nem vállal teljes garanciát az adatok biztonságára és bizalmas kezelésére. Az oldal azonban vállalja, hogy a legjobb esetben is megvalósítja az ehhez szükséges összes módszert.

Cikk 7 : Hiperszöveg hivatkozások

A webhely hipertext hivatkozásokat tartalmazhat. Ezekre kattintva a Felhasználó elhagyja a platformot. Ez utóbbi nem rendelkezik ellenőrzéssel, és nem tehető felelőssé az ezen hivatkozásokhoz kapcsolódó weboldalak tartalmáért.

Cikk 8 : Cookie-k

Az oldal látogatása során előfordulhat, hogy a Felhasználó navigációs szoftverébe egy cookie-t automatikusan telepítenek.

A cookie-k a Felhasználó számítógépének merevlemezén ideiglenesen tárolt kisméretű fájlok. Ezek a cookie-k szükségesek az oldalon való elérhetőség és navigáció biztosításához. Ezek a fájlok nem tartalmaznak személyes adatokat, és nem használhatók személyek azonosítására.

A sütikben található információkat a webhely navigációs teljesítményének javítására használjuk. InsideBrussels.

Az oldal böngészésével a Felhasználó elfogadja a cookie-kat. Deaktiválásuk a navigációs szoftver paraméterein keresztül történhet.

Cikk 9 : A felhasználó közzététele

Az oldal InsideBrussels lehetővé teszi a tagok számára, hogy megjegyzéseket tegyenek közzé.

Kiadványaiban a tag köteles tiszteletben tartani a Netikett szabályait, valamint a hatályos jogszabályokat.

Az oldal jogosult előzetesen moderálni a kiadványokat, és indokolás nélkül megtagadhatja azok online közzétételét.

A tag minden szellemi tulajdonjogát megtartja. Azonban az oldalon történő bármilyen közzététel magában foglalja a nem kizárólagos és ingyenes jog átruházását a kiadó társaságra, hogy a szellemi tulajdon időtartama alatt a kiadványt bárhol és bármilyen adathordozón képviselje, reprodukálja, módosítsa, adaptálja, terjessze és terjessze. Ez történhet közvetlenül vagy egy felhatalmazott harmadik félen keresztül. Ez különösen vonatkozik a kiadvány interneten és mobiltelefon-hálózatokon való felhasználásának jogára.

A kiadó minden felhasználáskor vállalja, hogy a kiadvány mellett feltünteti a tag nevét.

A Felhasználó felelősséggel tartozik az általa az interneten közzétett tartalomért. A Felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé olyan tartalmat, amely harmadik felek érdekeit sértheti. A károsult harmadik személy által az oldal ellen indított minden jogi eljárás a Felhasználót terheli.

A Felhasználó tartalmának a webhely általi törlése vagy módosítása bármikor, bármilyen okból és értesítés nélkül végrehajtható.

Cikk 11 : Szerződés időtartama

Jelen szerződés határozatlan időre szól. Az oldal szolgáltatásainak igénybevételének kezdete a szerződés alkalmazását jelenti a Felhasználó tekintetében.

Cikk 12 : Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

Erre a szerződésre a belga jog vonatkozik. A felek közötti vitás esetek békés megoldásának hiánya azt jelenti, hogy az illetékes belga bíróságokhoz kell fordulni a vita rendezése érdekében.